Seznamte se s naším týmem odborníků na slovo vzatých, kteří Vám samostatně odpoví na Vaše konkrétní dotazy.

Mgr. Petr Kořenek

korenek@avsz.cz
zakladatel a čestný člen AVŠZ
člen v Radě pro mládež, neformální a zájmové vzdělávání MŠMT
ředitel
ZŠ Luh Vsetín

Legislativa ŠD, ŠK, ŠVP a trendy pro ŠD,ŠK, management.
Zlínský kraj

Zuzana Macek Kopsová

kopsova@avsz.cz
místopředsedkyně AVŠZ
vedoucí vychovatelkaŠD
ZŠ Horní Počernice

Výtvarné a pracovní činnosti, financování PHmax.
Praha

Vladislava Lukešová

lukesova@avsz.cz
předsedkyně AVŠZ
členka expertní skupiny NPI ČR a MŠMT
členka v Radě pro mládež, neformální a zájmové vzdělávání MŠMT ČR
vedoucí vychovatelka ŠD
ZŠ Žebrák

Tvorba a evaluace ŠVP, legislativa, celoroční hry ŠD, celoroční projekty ŠD, spolupráce s rodiči.
Středočeský kraj

Adéla Nevrlá Ondráčková

ondrackova@avsz.cz
místopředsedkyně AVŠZ
členka expertní skupiny NPI ČR
členka řídícího výboru MAS Šumperský venkov, z.s
MAP vzdělávání ORP Šumperk II
vedoucí vychovatelka ŠD
ZŠ Šumperk

Propojování formálního, zájmového a neformálního vzdělávání,vzdělávání (MAS,MAP, ORP) projektové dny, pořádání akcí, propagování hraní deskových her (spolupořádání MČR v deskových hrách).
Olomoucký kraj

Mgr. Jana Heřmanová

hermanova@avsz.cz
čestná členka AVŠZ
členka expertní skupiny NPI ČR
ředitelka
SVČ Horizont Ivančice

Projektové činnosti, mezinárodní spolupráce, tvorba a evaluace ŠVP, legislativa, propojování formálního, zájmového a neformálního vzdělávání.
Jihomoravský kraj

Kateřina Kadlecová, DiS.

kadlecova@avsz.cz
členka AVŠZ
členka expertní skupiny NPI ČR
vychovatelka ŠD
ZŠ Vendolí

Správce a systémový administrátor webových a sociálních sítí AVŠZ.
Pardubický kraj

Marie Vávrová

vavrova@avsz.cz
členka AVŠZ
členka expertní skupiny NPI ČR
vedoucí vychovatelka ŠD
ZŠ a MŠ Chraštice

Výtvarné a pracovní činnosti, tvorba ŠVP, propojování formálního, zájmového a neformálního vzdělávání, spolupráce MŠ/ŠD, logopedie, četba s porozuměním,
celoroční hry ve ŠD.
Středočeský kraj

Mgr. Pavla Hrubá

hruba@avsz.cz
členka AVŠZ
členka expertní skupiny NPI ČR
vedoucí vychovatelka ŠD
ZŠ Šternberk

Využití šablon ve ŠD, vedení dokumentace ŠD, výtvarné aktivity, spolupráce s AP ve ŠD.
Olomoucký kraj

Lucie Krejsová

krejsova@avsz.cz
členka AVŠZ
členka expertní skupiny NPI ČR
vedoucí vychovatelka ŠD
ZŠ Kojetín

Výtvarné činnosti, šablony, projekty a družinové akce.
Olomoucký kraj

Mgr. Michaela Turková

turkova@avsz.cz
členka AVŠZ
členka expertní skupiny NPI ČR
vychovatelka ŠD
ZŠ Vřesovice

Výtvarné činnosti, pořádání akcí, celoroční hry. Společné družení družin, metodické návštěvy vychovatelek.
Olomoucký kraj

Dagmar Navrátilová

navratilova@avsz.cz
členka AVŠZ
členka expertní skupiny NPI ČR
vedoucí vychovatelka ŠD
ZŠ Kroměříž

Celoroční hry, organizace větších akcí ve ŠD.
Zlínský kraj

Jitka Hammerbauerová

hammerbauerova@avsz.cz
členka AVŠZ
členka expertní skupiny NPI ČR
vychovatelka ŠD
ZŠ a MŠ Kladno

Zážitková pedagogika, jednoduché fyzikální pokusy a netradiční výtvarné techniky, dětské projekty, celodružinové akce.
Středočeský kraj

Jana Madarová

madarova@avsz.cz
členka AVŠZ
členka expertní skupiny NPI ČR
vedoucí vychovatelka ŠD

Tvorba ŠVP, legislativa, vzdělávání DVPP, výtvarné i rukodělné činnosti, celoroční hry ve školní družině.
Jihočeský kraj

Hana Hladká

hladka@avsz.cz
členka AVŠZ
členka expertní skupiny NPI ČR
členka řídícího výboru MAP
vychovatelka ŠD+ŠK

Výtvarné činnosti, pracovní činnosti, tvorba ŠVP, pořádání velkých akcí, vedoucí kroužků keramika a kytara, vzdělávání DVPP, zastupuji vychovatelky a vedu Předmětovou komisi vychovatelů našeho města.
Ústecký kraj

Bc. Eva Houlíková

houlikova@avsz.cz
členka AVŠZ
členka expertní skupiny NPI ČR
vedoucí vychovatelka ŠD
ZŠ Průhonice

Výtvarné činnosti, celodružinové akce, projekty, projekty v rámci šablon OP JAK + vedení její dokumentace.
Středočeský kraj

Jana Formánková

formankova@avsz.cz
členka AVŠZ
členka expertní skupiny NPI ČR
vedoucí vychovatelka ŠD
ZŠ Velký Osek

Digitalizace a systematizace provozu ŠD.
Vedení provozních záznamů a dokumentace ŠD v elektronické podobě.
Praha

Kateřina Klímová

klimova@avsz.cz
členka AVŠZ
členka expertní skupiny NPI ČR
vedoucí vychovatelka ŠD
ZŠ Frýdek Místek

Výtvarné činnosti, kreativní pracovní činnosti, tvorba ŠVP, legislativa, pořádání celodružinových akcí, šablony OP JAK, projektové dny, celoroční projekty v ŠD.
Moravskoslezský kraj

Mgr. et Bc. Jan Mareček

marecek@avsz.cz
člen AVŠZ
člen expertní skupiny NPI ČR
třídní učitel 1. stupně ZŠ
vedoucí vychovatel ŠD
ZŠ Praha

Netradiční metody propojování formálního, neformálního, zájmového vzdělávání, evidence a systém v dokumentaci vedoucího vychovatele ŠD.
Praha

Bc. Monika Doubková

doubkova@avsz.cz
referent školství výchovy a vzdělávání NPI ČR
členka AVŠZ
členka expertní skupiny NPI ČR

Organizátorka celostátního setkání vychovatelů a vzdělávacích programů, metodická podpora.
Praha

PhDr. Jaroslav Jindra

jindra@avsz.cz
lektor, konzultant, autor projektů zaměřených na inovaci školství
Kladno

Manažerské dovednosti, autor projektu Rozhodni se správně, Rubikon.
Středočeský kraj

Mgr. Jan Vodička

vodicka@avsz.cz
lektor a autor deskových her
Holoubkov

Deskové hry, organizátor MČR - v deskových hrách, příměstské tábory
Plzeňský kraj

Mgr. Pavel Rampas

rampas@avsz.cz
lektorování, mentoring, koučink, terapie, poradenství
Beroun

Osobnostně sociální rozvoj pro pedagogy i žáky, Emoční a sociální inteligence, Komunikace a konflikty, Duševní hygiena, Syndrom vyhoření, Time management 4. generace, Stres management, Manažerské dovednosti, Týmová spolupráce, Osobnostní diagnostika, Výchovné metody pro rodiče i pedagogy, Formativní hodnocení, Aplikovaná psychologie, Primární prevence, Zážitková pedagogika.
www.midas-skoleni.cz
Středočeský kraj

Jan Šulák

sulak@avzs.cz
IT specialista

Digitalizace a systematizace provozu ŠD.
Vedení provozních záznamů a dokumentace ŠD v elektronické podobě.
Praha

Filip Sedláček

sedlacek@avzs.cz
vedoucí vychovatel, šéfredaktor portálu Nasedruzina.cz
Praha