Seminář Umělá inteligence

Ve dnech 12. až 14. ledna 2024 nejen pro vychovatele a vychovatelky uskutečnilo SVČ
HORIZONT v Ivančicích pod vedením Mgr. Jany Heřmanové fascinující seminář na téma
Umělá inteligence: Základní koncepty a techniky, Aplikace ve vzdělávání a Praktické využití.
Seminář se uskutečnil přímo v prostorách SVČ HORIZONT, které je známé svou vstřícností a
nadstandardní péčí.
V rámci tohoto semináře bylo navíc prezentováno praktické využití umělé inteligence v různých
odvětvích. Účastníci tak byli seznámeni s konkrétními příklady a projekty, které demonstrovaly
efektivní nasazení umělé inteligence v reálném světě.
Závěrečná část semináře byla věnována diskusi o budoucnosti umělé inteligence a možnostech
dalšího rozvoje. Následně všichni účastníci aktivně vyjádřili své nadšení a ocenění za přístupné a
názorné vysvětlení komplexních témat. Celkově lze říci, že pod vedením lektora PhDr. Jaroslava Jindry nabídl tento seminář zajímavý a inspirativní pohled na svět umělé inteligence a jeho potenciál v každodenním životě.