Asociace vychovatelů
školských zařízení

"Když vyrazíme do světa, nejlepší je se někoho chytit za ruku a držet se pohromadě!“

Robert Fulghum

Expertní skupina NPI ČR

Tým vychovatelů a vychovatelek AVŠZ, který se metodicky podílí na propojování formálního, zájmového a neformálního vzdělávání, vycházejícího ze Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ Strategická linie 1, 1.8 Neformální vzdělávání a celoživotní učení
Klíčová aktivita 2.3 Propojení formálního a zájmového vzdělávání v základních školách
Výstup expertní skupiny: metodika a vzorový školní vzdělávací program pro školská zařízení ŠD/ŠK.

DRUŽENÍ 2024

DRUŽENÍ 2024 TROCHU JINAK
24. - 25. 5. V IVANČICÍCH
CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ VYCHOVATELEK/VYCHOVATELŮ ŠKOLNÍCH DRUŽIN A ŠKOLNÍCH KLUBŮ

O AVŠZ

Asociace vychovatelů školských zařízení, z.s.

Je volným a nezávislým sdružením občanů, jejichž zájmem je zvýšení profesní prestiže vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů a zviditelnění jejich práce. 

Dokumenty

Základní dokumenty ke stažení 

Stanovy AVŠZ, Přihláška aj. 

Právní předpisy, Metodiky, Definice klíčových pojmů…

Otevřený dopis poslancům a senátorům

Reakce AVŠZ, z.s. na Sněmovní tisk č. 289 – novela zákona o pedag. pracovnících.

Legislativa

Školský zákon č. 561/2005 Sb.
Zákon č. 563/2005 Sb., o pedagogických pracovnících
Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, atp.

V dokumentu najdete zajímavé odkazy

Podporujeme a sdílíme inovativní, kreativní či charitativní projekty, společnosti i jednotlivce. Vzájemná spolupráce dláždí cestu ke společnému dosažení cílů, vizí a lepších výsledků, než kdybychom na to byli sami.

MŠMT_logo1
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
rpv_logo
Metodický portál RVP
logo_npi
NPI ČR je přímo řízenou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Vytváří rámcové vzdělávací programy pro předškolní, základní, základní umělecké a střední vzdělávání.
logo_npi
NPI ČR vydává publikace týkající se jak vzdělávací soustavy a moderních trendů ve vzdělávání, tak metodické příručky a další materiály pro učitele.
Vzdělávací modul je určen pro organizaci a realizaci vzdělávacích akci zájmového a neformálního vzdělávaní.