Jaké to bylo na Družení 2023?

Na letošním Celostátním semináři se ve dnech 9. – 10. června v Praze sešlo na 180 vychovatelek a vychovatelů školních družin a klubů z celé republiky. Seminář uspořádal Národní pedagogický institut ČR (NPI ČR) v prostorách SŠ podnikání a gastronomie na Černém mostě.

Setkání vychovatelek a vychovatelů má dlouholetou tradici, letos se konal již 15. ročník.
Program začal v pátek ráno a končil v sobotu po obědě, před nímž proběhlo krátké zhodnocení jednotlivých workshopů a následné vyhlášení vítězů výstavy prací žáků ŠD.

Před pátečními workshopy proběhlo dopolední úvodní plénum, kde vystoupili různí hosté a také vystavovatelé, kteří účastníkům předali inspirativní a přínosné informace pro využití v praxi.

Zahájil ho ředitel NPI ČR Ivo Jupa, který představil činnost NPI, nabídku plánů na podporu a rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání. Zároveň informoval účastníky o nově zřízeném samostatném oddělení Neformálního a zájmového vzdělávaní, pod vedením Radka Hanuše.

Ředitel odboru Michal Černý představil novou organizaci a způsob začlenění problematiky zájmového vzdělávání, přičemž školní družiny a školní kluby, které jsou úzce spjaty se školou, zůstanou pod odborem Základního vzdělávání a střediska volného času budou spadat pod kompetence nově ustanoveného Odboru pro mládež. Navíc uvedl, že v současné době je aktuální otázka personálního zabezpečení odborným pracovníkem na školní družiny.

Ředitel ZŠ Luh a zakladatel AVŠZ, z.s. Petr Kořenek vyzdvihl přínos zájmového vzdělávání pro účastníky, jeho unikátnost v českém vzdělávacím systému a dále seznámil účastníky s jakými problémy se potýkají ředitelé škol v oblasti zajištění DVPP. Uvedl, že v současné době chybí především finanční prostředky. Právě z těchto důvodů upozornil na významnou roli NPI ČR při vzdělávání a metodické podpoře vychovatelek a vychovatelů ŠD a ŠK.
Dále vystoupila vedoucí kanceláře ústředního školního inspektora, paní Dana Pražáková, se svou unikátní prezentací na téma „Co nám o významu a funkci družin říkají data ČŠI a výzkum Nové školy, z.s.“

O Možnostech národních i mezinárodních projektů a výjezdů programu Erasmus+ pro ŠD a ŠK -informovala účastníky setkání Pavlína Slavíčková, vedoucí oddělení neformálního vzdělávání mládeže a sportu.

Dopolední program uzavřel pan doktor Milan Macek, který odpovídal účastníkům na dotazy týkající se problematiky legislativy pro zájmové vzdělávání.

Po obědě se uskutečnilo dvanáct souběžně probíhajících workshopů, deset z nich se pak opakovalo ještě v sobotu. Každý účastník semináře si tedy mohl vybrat dva různé workshopy na tato témata: Komunikace a konflikty, Legislativa pro zájmové vzdělávání, Čtenářská a matematická gramotnost ve školní družině, Dramatická výchova nás baví, Výtvarné inspirace, Etiketa pro děti, Pohyb v družině, Propojování formálního a zájmového vzdělávání, Čarodějná parta – hrajeme si, přemýšlíme, experimentujeme, Závislosti mladšího školního věku, Hejblíkovic písničky – zábava, pohyb a učení v jednom, Hra venku, jako základ učení.

Na setkání byli přítomni různí vystavovatelé, kteří nabízeli své produkty cílové skupině: NeurIT s.r.o.; Think Creative, s.r.o.; MINDOK s. r. o.; Piatnik Praha s.r.o.; PORTÁL, s. r. o.; TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú. Účastníci celé setkání velmi uvítali a ocenili pestrou nabídku workshopů a celou organizaci. Vedle hlavního oficiálního programu jsou pro ně mimořádně cenná i další neformální setkávání s kolegy a kolegyněmi. Popovídají si, vymění si dobré i nedobré zkušenosti a navzájem se inspirují.

Také sami lektoři velmi chválili tuto celostátní akci, která podporuje účastníky k aktivnímu rozvoji.