I. modul Minima pro vedoucí vychovatele/ky ŠD a ŠK

První modul Minima pro vedoucí vychovatele ŠD a ŠK, připravený od NPI ČR ve spolupráci s AVŠZ proběhl 21. 10. – 23. 10. 2022 v Ivančicích.

Skvělá parta vychovatelek a vychovatele z celé ČR, benchmarking ve školní družině ZŠ Ivančice – Němčice pod profesionální taktovkou vychovatelek v čele s energickou a plnou nápadů hýřící paní ředitelkou. Profesionální lektorská činnost z oblasti tvorby a evaluace ŠVP.

Vysoce nastavená laťka opečovávání účastníků v SVČ Horizont Ivančice (https://www.svcivancice.cz), a to vše v režii úžasné paní ředitelky SVČ Mgr. Jany Heřmanové.