Minimum pro vedoucí vychovatele/ky ŠD a ŠK 2024!?

V současné době bude probíhat vyhodnocení stávajícího minima pro vedoucí vychovatele/ky.

AVŠZ bude dělat vše pro to, aby se v roce 2024 otevřel další nový ročník.