VÍTEJTE NA WEBU

ASOCIACE VYCHOVATELŮ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ, o.s.

Byla založena v květnu 2010.
Poslání asociace:
Chránit a obhajovat zájmy profesní skupiny, napomáhat ke zvýšení kvalifikace, vytváření materiálního zabezpečení a podpora rozvoje různých aktivit pracovníků.

Máme za sebou čtyři roky činnosti.
Co se podařilo, jaká je vize do budoucnosti?
Krátké zamyšlení určené všem členkám, členům AVŠZ a dalším příznivcům asociace.


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jistě jste zaznamenali změnu ve vedení Asociace vychovatelů školských zařízení, o.s. Byla to změna jistě potřebná a nutná a to z mnoha důvodů, neboť každý se jednou vyčerpá. Když jsme AVŠZ  zakládali nebylo pochyb o tom, že je nutné mít sdružení, které bude hájit zájmy všech pedagogických pracovníků, kteří pracují ve školních družinách a školních klubech. Možná si kladete otázku co se vlastně za tu dobu podařilo? Je to otázka pohledu. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy získalo partnera pro jednání. Bylo a je to důležité zvláště v období převratných změn, které tato doba přináší. Připravoval se operační program pro čerpání prostředků v období 2014 - 2020 a zájmové vzdělávání je do něj zahrnuto. Dá se říci, že bude možné čerpat evropské prostředky na zájmové vzdělávání. Nicméně je to jenom o další práci navíc. Podíleli jsme se na připomínkování a tvorbě Koncepce mládeže a byla opět obnovena Rada pro zájmové vzdělávání. Hlas vychovatelů byl slyšet. Možná je to málo, ale je za tím spoustu času a já děkuji všem, kteří pomáhali a pomáhají. Dnes je situace věřím ještě o něco příznivější, neboť o zájmovém vzdělávání se bude diskutovat i na půdě Parlamentu ČR. Nic nepřijde samo, Vše je nutné poctivě a nezištně odpracovat. Podpořte prosím svou činností své kolegy, podpořte nás v naší snaze o pevné a neotřesitelné postavení zájmového vzdělávání. Bez podpory a zapojení všech vychovatelů to bude velmi obtížné.
Na další spolupráci se těší Petr Kořenek


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ráda bych, abychom se do budoucna my, asociace, a zároveň i každý vychovatel, nadále rozvíjeli, vzdělávali a stanovovali si vyšší cíle, kterých budeme moci dosáhnout díky vzájemné spolupráci. Nadále budeme koordinovat naši činnost s NIDV, který nám usnadňuje naši nelehkou práci a spolubuduje základy našeho osobního rozvoje a sebevzdělání pořádáním mnoha užitečných kurzů. Bez vzájemné zpětné vazby a podpory není možné naplnit společné vize, které sdílíme s panem magistrem Petrem Kořenkem, kterému bych tímto chtěla vyjádřit jménem celé asociace srdečný dík.
Těším se na vzájemnou spolupráci.
Jana Deduchová
předsedkyně AVŠZ

 

Asociace vychovatelů školských zařízení, o.s.

  
Vážené kolegyně,

jak se jistě shodneme, vychovatelská profese je nesmírně krásná, ale složitá zároveň. Mnohdy vštěpujete svým svěřencům základy, které nezvládla rodina, jindy organizujete aktivity, které rozvíjejí dětskou fantazii a kouzlí na dětských tvářích radost. Jen málokdo dokáže pochopit šíři profese.

Ochrana zájmů této profese a zvyšování její prestiže, je právě to, co si klade za cíl nově vzniklá organizace. K tomu, aby měla sílu potřebnou k naplňování cíle stanovené ve stanovách, bude potřebovat taky členy, hodně členů, aby byla silným a důstojným partnerem pro orgány státní správy a samosprávy. Sdružení se bude rozvíjet postupně, nelze očekávat zázračné mávnutí proutkem. Musíme si získat respekt a autoritu, což bude delší proces. Již teď máme nabídky k jednání na půdě ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

První rok činnosti bude směřován k budování organizace, jednání se státními orgány, spolupráci s českou školní inspekcí. V dalších letech pak je nutné zahájit především právní poradnu pro naše členy. Velmi nerad bych však měnil činnost profesní organizace za činnost organizace odborové. Toto není možné spojovat. Spolupráci se však nebráníme.

Cíle a poslání organizace jsou stanoveny ve stanovách, které byly schváleny na první valné hromadě 12. června 2010 v Praze.

Souběžně tak musí vznikat krajské sekce, které budou zastupovat zájmy v jednotlivých krajích.

Vážené kolegyně, je jen na nás samotných i přes možnou skepsi, jestli v této době využijeme šanci, která se nám nabízí. Jen stěžovat si nestačí. Své zájmy si musíme uhájit sami. Ve svých krajích máte koordinátory, se kterými se máte možnost vydat na naši společnou profesní cestu.

 

Přeji nám všem hodně zdraví, pohody a síly při této náročné, ale krásné práci.

S pozdravem

Mgr. Petr Kořenek, v.r.
předseda AVŠZ, o.s.