Repetitorium školské legislativy pro vychovatele ŠD

12.08.2014 09:20

Národní institut pro další vzdělávání pořádá seminář určený (vedoucím) pedagogickým pracovníkům školských zařízení pro zájmové vzdělávání (ŠD, ŠK a SVČ). 

Program:   Podmínky realizace zájmového vzdělávání (školský zákon a navazující prováděcí předpisy).
                Pedagogičtí pracovníci a další zaměstnanci (zákon o pedagogických pracovnících a navazující právní předpisy, zákoník práce).

Termín:      7.10.2014, Praha

Lektor:       RNDr. Milan Macek, CSc. (email: milan.macek@post.cz, tel: 602848363)

Více informací naleznete: https://vm.nidm.cz/vm/kurzy/info/kurz/1269


Jana Deduchová
Předsedkyně AVŠZ