CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 2016

03.06.2016 21:21

Přihlašování a další podrobné informace budou od 30.4. 2016 přístupné na: 

 
Více zde: https://www.avsz.cz/


znv.nidv.cz/neformalni-vzdelavani/volny-cas/akce-a-seminare/celostatni-seminar-pedagogickych-pracovniku-sd-sk-2016