2. 11. 2022 PRAHA Koučování a mentoring ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání

Konkrétní informace o obsahu programu a přihlášení najdete
 
Přírodovědné činnosti ve školní družině - 21. listopadu 2022, 9.00 - 15.30
Dopravní výchova – metody, formy, výukové a metodické materiály pro školy a školská zařízení - 24. listopadu 2022, 9.00 - 13.15 – ZDARMA