Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vše dobré v roce 2019  a těším se na další výbornou spolupráci .

 Vlaďka Lukešová

 
............................................................................................................................................................................................................................

 Kurz Aktuální problémy a trendy v zájmovém vzdělávání se zaměřením 

výhradně na novou Vyhlášku 74 

6.11. Praha

vm.nidv.cz/vm/kurzy/info/kurz/1954

 

16.10. Praha  

 

 

...............................................................................................................................................................................................................................................

na 16.10. a 6.11. 2018 hodlám zveřejnit kurz Aktuální problémy a trendy v zájmovém vzděláváním se zaměřenímvýhradně na novou Vyhlášku 74

Vážené vychovatelky, vážení vychovatelé,

dnešním dnem jsme vykročili do nového školního roku 2018/19, který přinese ověřování několika novinek v našem zájmovém vzdělávání. Od 1. září 2018 platí vyhláška č. 163/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 74/2008 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Přináší i nové financování, které bude platit od září 2019. Jsou to zásadní kroky pro činnost školních družin a školních klubů, které se podařily MŠMT, zejména pracovníkům Odboru pro mládež, prosadit. Několik členů Asociace neváhalo v době dovolených přispět svými zkušenostmi z praxe k této změně. V rozhodujících dnech zaslala Asociace současnému ministru školství dopis, kde popisuje poslání a důležitost zájmového vzdělávání školních klubů a školních družin.

Asociace vychovatelů školských zařízení z.s. se také nově stala od července 2018 akreditovanou institucí MŠMT pro vzdělávání v rámci DVPP a již se těšíme, že uspořádáme vzdělávací kurzy s tématy, které nás nejvíce „pálí“. Připravujeme se v rámci nových Šablon na vzájemné tematické návštěvy a předávání si svých zkušeností a nápadů. Čeká nás spousta výzev a záleží jen na nás, jak je uchopíme a jak s nimi budeme pracovat. Věřím, že tolik očekávané novinky přinesou novou energii pro nás vychovatele a spokojenost se přenese i na naše účastníky zájmového vzdělávání.

Přeji vám plné školní kluby a družiny, veselé, spokojené děti a empatické rodiče.

 

Vladislava Lukešová

předsedkyně AVŠZ z.s.

....................................................................................................................................................................................................................................................

Rozhodnutí MŠMT pro ŠD akreditace

.................................................................................................................................................................................................

 

AVŠZ, pane ministře..

.......................................................................................................................................................................................................................................

 

Pozvánka ČERVENEC 2018

na Letní školu GRV "Výchova k odpovědnému občanství">>

Prázdninový pobyt určený pro všechny učitele, pedagogy volného času, vychovatele a pracovníky NNO věnující se tématům spojeným s GRV. Cílem Letní školy je seznámit účastníky s problematikou globálního a rozvojového vzdělávání a prohloubit jejich znalosti zvláště v oblastech mediální a ekologické výchovy. Realizovat různé již existující programy, včetně možnosti vytvořit si vlastní program.

..............................................................................................................................................................

NA SEMINÁŘI SE VZDĚLÁVALY VYCHOVATELKY ŠKOLNÍCH DRUŽIN A KLUBŮ

Ohlédnutí za Celostátním seminářem vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů 2018. Webová stránka MŠMT ČR.

Tisková zpráva >>

..............................................................................................................................................................

2018 NOVÁ PŘIHLÁŠKA DO AVŠZ

..............................................................................................................................................................

INFORMACE O VYHLÁŠENÍ VÝZEV ŠABLONY II

šablonyII.odt (15981)

www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii

..............................................................................................................................................................

Info k dotazníku pro využití šablon z OP VVV

Informace k  dotazníku, jehož vyplnění bude nezbytnou podmínkou pro možnost školních družin, školních klubů a středisek volného času čerpat finanční prostředky z OP VVV zjednodušeným způsobem - tedy formou tzv. šablon

www.msmt.cz/mladez

..............................................................................................................................................................

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE

Projekt školní družiny ZŠ Stráž Ostrovy pokladů www.zsstraz.cz/index.php?p=577 byl oceněn národní cenou e Twinning. Byl představen jako příklad dobré praxe v nové publikaci Evropa ve třídě každý den. Publikace:www.etwinning.cz/wp/wp-content/uploads/e_twinning_2015_FINAL.pdf

Celý projekt vedla paní vychovatelka Jarka Pachlová. GRATULUJEME !

..............................................................................................................................................................

Novinky

Kontakty

17.03.2011 08:06
  Doplněny kontakty.

Aktuality

17.03.2011 07:36
  Vytvořena sekce Aktuality. Zde naleznete informace o konferenci AVŠZ, seminářích i...
Záznamy: 41 - 42 ze 49
<< 19 | 20 | 21 | 22 | 23 >>

1. - 2. června 2018

Záznamy: 1 - 4 ze 6
1 | 2 >>

Anketa

Co vás nejvíce zajímá?

Legislativa ŠD a ŠK? (41)
52%

Další vzdělávání? (12)
15%

Výtvarné činnosti? (8)
10%

Sportovní činnosti? (18)
23%

Celkový počet hlasů: 79