Zápis ze schůze AVŠZ konané dne 03.06.2011

Předseda AVŠZ Mgr. Kořenek Petr zahájil schůzi a přivítal všechny přítomné – 70 osob, zároveň představil za vedení Asociace místopředsedkyně p.Bohoňkovou, p.Kopsovou, sekretářku p.Rydvalovou, tajemnici p.Šrámkovou, která zároveň vybírá příspěvky a p.Imramovskou pověřil zápisem ze schůze Asociace.
Předseda  Asociace řekl změny a také co se udělalo za minulý rok pro AVŠZ – máme podporu v Senátu, ví o nás i předseda vlády, usilovalo se o setkání s ministrem, ale?
06.09.2010 Dopis ministrovi (byl zde přečten), ale od ministra nebyla žádná odezva
07.10.2010 Opět dopis a opět žádná odezva od ministra.
Další jednání k 563 k zákonu o ped. pracovnících.
ČŠI postavit činnost - na kontrolu ŠD směrem k řediteli, existence ŠVP, počty účastníků na 1 výchovného pracovníka, integrovaní žáci = počty, zařazení vychovatelů do plat. tříd,…
Příprava reformy financování škol, aby ŠD neskončily mimo?
Účet v bance nebude – z finančních důvodů, příspěvky budou uloženy u p. Šrámkové.
100,- Kč – za člena, kdo zaplatil v loňském roce, tak příspěvek zůstává na tento rok.
Ministerstvem školství naše Asociace byla přijata dobře.
Složení AVŠZ

Předseda: Mgr.Kořenek Petr
Místopředsedové: Bohoňková Vlasta a Kopsová Zuzana
 
Dozorčí komise: Beranová Jitřenka, Deduchová Jana, Wehnbergerová Eva
Tajemnice: Šrámková Jarmila
Sekretářka: Rydvalová Jitka
Krajské koordinátorky:
Ústecký kraj

Hladká Hana
Vysočina Hospodková Dana
Královehradecký Neumannová Anna 
Plzeňský Pachlová Jarmila
Liberecký Novotná Michaela
Olomoucký Kirkosová Dana a Kalábová Naděžda
Moravskoslezký Hluchníková Alena a Dostálíková Marcela
Zlínský Imramovská Dagmar
Ústecký Bérová Jitka
Středočeský Bohoňková Vlasta
Praha Kopsová Zuzana a Bohoňková Vlasta
Jihomoravský ?

Paní Frančeová si vzala na starost webové stránky. Byla zakoupena doména.
AVSZ.cz – webové stránky Asociace + odkazy na ŠD ( na prezentace, psát informace a další věci, co se děje ve ŠD )
avsz@eamil.cz – aktuality o výstavkách ŠD, v sekci LOGO Asociace – jsou návrhy a pak se vybere, sekce dotazů a odpovědí
Předseda AVŠZ – oznámil, že dává svou funkci k dispozici a že mu po roce končí funkční období.
Paní Kopsová se ujala slova a požádala p. Kořenka, aby zůstal ještě 1 rok, tento návrh podpořila i paní Bohoňková a Rydvalová.
Pan Kořenek oznámil, že je členem politické strany, členem zastupitelstva a dělal 20 let vychovatele a nechá na zvážení Valnou hromadu.
Proběhlo hlasování o setrvání pana Kořenka ve funkci předsedy AVŠZ a většina přítomných souhlasila s tímto návrhem na další rok.
Pan Kořenek se ujal slova.
Zatím nemáme hlasování internetem. Když nebude za rok celostátní setkání, tak bude alespoň školení.
Krajské koordinátorky pokud budou jednat na kraji a vyskytne se problém, tak pak jednat přes  vedení Asociace. Pokud k jednání  bude zapotřebí předseda, tak s předstihem dát vědět. Předseda nadále bude jednat s ministerstvem školství o AVŠZ a požádá i inspektorát bezpečnosti práce.
Paní Bohoňková, aby krajské koordinátorky odpovídaly na rozeslanou poštu, třeba jen stručně.
Diskuse: Paní Bérová Jitka – okres Teplice ( setkávání vychovatelek, ale celkem bez odezvy, chce udělat novou formou v rámci dílen na podzim 2011)
Pan Kořenek – krajská koordinátorka může psát na záhlaví AVŠZ krajská sekce, jelikož jsme profesní organizace a takto jednat a psát i na ředitele škol.
Otázky a odpovědi:
Dotaz: ke studiu VŠ vychovatelek – ředitel školy přímo zakazuje
Pan Kořenek odpověděl, že ředitelé takto protiprávně jednají a samozřejmě, že souhlas zaměstnavatele garantuje i výhody.
9. Platová třída – stačí středoškolské vzdělání, ale odpočítávají se 2 roky, je to dle katalogu prací, 561 škol. zákon v úplném znění a 563 z r. 2004 sbírky novelizován.
www.MSMT.cz legislativa
č.74 – r.2005 sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání
307 vyhláška o dalším vzdělávání
48 o základním vzdělávání
72 a 73 integrace a speciální vzdělávání – max. 5 integrovaných v odd. ŠD
25 žáků – pro základní vzdělávání
30 žáků – oddělení ŠD se naplňuje max. do počtu 30 žáků, ředitel určí nejvyšší počet dětí s ohledem na jejich bezpečnost, je však třeba mít někde uveden tento počet dětí.
Na Web psát otázky a odpovědi a p. Kopsová s p. Mackem budou odpovídat průběžně.
Závěr
Členky AVŠZ dostanou zápis z tohoto jednání přes krajské koordinátorky.
Účet v bance nebude.
Poplatky budou použity jen na nezbytné věci.
Web na Webnode zdarma, jen doména se platila.
Peníze – členský příspěvek 100 Kč zasílat na adresu:   Šrámková Jarmila, Luční 866 /15, Sokolov 356 01     

V Praze 03.06.2011

Zapsala:  Imramovská Dagmar