AVŠZ podporuje a také se zapojí do republikového projektu...

Stanovení rekordu je dáno co největším počtem míst, kde se bude hrát desková hra 3iQ.

www.3iq.eu/

..............................................................................................................................................................

Nabídka zahraniční stáže pro vychovatele a volnočasové pedagogy

Inzerát.docx (16993)

..............................................................................................................................................................

Celostátní seminář vychovatelů a vychovatelek ŠD a ŠK 2018
proběhne 1. - 2. června 2018 v SOU gastronomie a podnikání, Za Černým mostem 3/362, Praha 9. Přihlásit se můžete výhradně na adresehttps://seminar.nidv.cz nebo na webu NIDV od 2. května 2018.
 
..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Svátek ve znamení vzdělávání 28. - 29. 10. 2017

NIDV Praha ve spolupráci s Asociací vychovatelů školských zařízení uspořádalo pro vychovatelky a vychovatele ŠD a ŠK dvoudenní kurz zaměřený na evaluaci školního vzdělávacího programu. Přesto, že byl státní svátek a sváteční den byl podpořený slunečným počasím, sjelo se do SVČ Ivančice, kde se kurz uskutečnil, 12 pedagogů. Záživnou formou jsme se prodírali, pro někoho nečitelným, pro někoho zbytečným obsahem ŠVP. K celkovému pochopení problematiky přispělo, že mezi účastníky byl i jeden zástupce ředitele školy, který nás seznámil s pohledem z „druhé strany“, aneb jaký pohled na ŠVP má vedení školy. Velikou přidanou hodnotou bylo, že kurz byl dvoudenní a my jsme ve večerních hodinách mohli dlouze pokračovat s výměnou zkušeností ze svých zařízení a zamýšlet se nad další možnou činností a směřování AVŠZ. Zajímavé příklady z praxe nám ukázaly, co vše je možné ve školní družině dělat. Je veliká škoda, že vychovatelky se zatím neumí pochválit a své výsledky dostatečně neprezentují rodičům a ostatní veřejnosti. Lektorka Mgr. Jana Heřmanová svými znalostmi a příklady rozehnala obavy ze „strašáka“ ŠVP a přesvědčila nás, že i tento dokument může být velkým přínosem pro naši činnost. Domů jsme všichni odjížděli plni informací a zároveň s přáním, že se opět setkáme, nejlépe na kurzu s tématikou legislativy.
Vladislava Lukešová, předsedkyně AVŠZ

..............................................................................................................................................................

Svátek ve znamení vzdělávání

Záznamy: 1 - 4 ze 4
Kurz Komunikace a konflikty nadchnul / 18. 10. 2017 /

Po celodenním programu zbyl večerní čas i na sdílení zkušeností či prodiskutování návrhů k programu celostátního semináře vychovatelů a vychovatelek 2018. Tato diskuse proběhla za podpory jediného mužského zástupce vychovatelů na tomto kurzu. Je dobře, že se mezi vychovateli ŠK a ŠD začínají objevovat i muži. Mezi účastníky kurzu bylo i celé vedení Asociace vychovatelů školských zařízení, které si ve volných chvílích stanovilo další komunikační a vzdělávací strategie tohoto spolku.
Druhý den kurzu následovaly další nové informace: Asertivní desatero, miniscénáře, asertivní techniky, emoce, stres a jeho zvládání, nadhled a vztahovačnost, S-O-R model…
A ještě spoustu jiných odborných výrazů si 22 účastníků odváželo domů s vidinou, že je využije při komunikaci nejen v pracovním, ale i osobním životě. Účastníci odjížděli spokojeni. Svědčí o tom i jejich požadavek, aby měl kurz pokračování Komunikace a konflikty II. se zaměřením na modelové situace z praxe.
Velké díky všem, kteří se chtějí vzdělávat a zkvalitňovat činnost zájmového vzdělávání a také měnit sám sebe k lepšímu.
Vladislava Lukešová, předsedkyně AVŠZ

..............................................................................................................................................................

NOVINKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

WWW.MSMT.CZ/MINISTERSTVO/NOVINAR/NOVINKY-VE-SKOLNIM-ROCE-2017-2018

..............................................................................................................................................................

ŠKOLSKÝ ZÁKON VE ZNĚNÍ ÚČINNÉM OD 1.9.2017

Nově možnost vyloučení žáka z ŠD - paragraf 31 odst. 2

.............................................................................................................................................................

Na tomto odkazu najdete vzdělávací kurzy určené pro zájmové vzdělávání:

vm.nidv.cz/vm

.............................................................................................................................................................
Celostátní setkání vychovatelů školních družin
tisková zpráva - červen 2017

nidv.cz/cs/kdo-jsme/aktuality.ep/1_2194-volilo-se-i-vzdelavalo.-na-celostatnim-seminari-vychovatelu-panovala-tvoriva-atmosfera/1/

fotogalerie:  www.facebook.com/pg/NIDV.cz/photos/?tab=album&album_id=1429566497106950

.............................................................................................................................................................

ASOCIACE VYCHOVATELŮ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ, o.s.

Byla založena v květnu 2010.
Poslání asociace:
Chránit a obhajovat zájmy profesní skupiny, napomáhat ke zvýšení kvalifikace, vytváření materiálního zabezpečení a podpora rozvoje různých aktivit pracovníků.

Máme za sebou čtyři roky činnosti.
Co se podařilo, jaká je vize do budoucnosti?
Krátké zamyšlení zasílám všem členkám, členům AVŠZ a dalším příznivcům asociace.


Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

jistě jste zaznamenali změnu ve vedení Asociace vychovatelů školských zařízení, o.s. Byla to změna jistě potřebná a nutná a to z mnoha důvodů, neboť každý se jednou vyčerpá. Když jsme AVŠZ  zakládali nebylo pochyb o tom, že je nutné mít sdružení, které bude hájit zájmy všech pedagogických pracovníků, kteří pracují ve školních družinách a školních klubech. Možná si kladete otázku co se vlastně za tu dobu podařilo? Je to otázka pohledu. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy získalo partnera pro jednání. Bylo a je to důležité zvláště v období převratných změn, které tato doba přináší. Připravoval se operační program pro čerpání prostředků v období 2014 - 2020 a zájmové vzdělávání je do něj zahrnuto. Dá se říci, že bude možné čerpat evropské prostředky na zájmové vzdělávání. Nicméně je to jenom o další práci navíc. Podíleli jsme se na připomínkování a tvorbě Koncepce mládeže a byla opět obnovena Rada pro zájmové vzdělávání. Hlas vychovatelů byl slyšet. Možná je to málo, ale je za tím spoustu času a já děkuji všem, kteří pomáhali a pomáhají. Dnes je situace věřím ještě o něco příznivější, neboť o zájmovém vzdělávání se bude diskutovat i na půdě Parlamentu ČR. Nic nepřijde samo, Vše je nutné poctivě a nezištně odpracovat. Podpořte prosím svou činností své kolegy, podpořte nás v naší snaze o pevné a neotřesitelné postavení zájmového vzdělávání. Bez podpory a zapojení všech vychovatelů to bude velmi obtížné. 
Na další spolupráci se těší Petr Kořenek


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ráda bych, abychom se do budoucna my, asociace, a zároveň i každý vychovatel, nadále rozvíjeli, vzdělávali a stanovovali si vyšší cíle, kterých budeme moci dosáhnout díky vzájemné spolupráci. Nadále budeme koordinovat naši činnost s NIDV, který nám usnadňuje naši nelehkou práci a spolubuduje základy našeho osobního rozvoje a sebevzdělání pořádáním mnoha užitečných kurzů. Bez vzájemné zpětné vazby a podpory není možné naplnit společné vize, které sdílíme s panem magistrem Petrem Kořenkem, kterému bych tímto chtěla vyjádřit jménem celé asociace srdečný dík. 
Těším se na vzájemnou spolupráci.
Jana Deduchová
předsedkyně AVŠZ

.............................................................................................................................................................

Poslanci zasedali v Národním institutu pro další vzdělávání /tisková zpráva/

/ 05. 09. 2014 /
Praha 4. září 2014
Členové podvýborů pro předškolní a základní školství a pro střední a vyšší odborné školství Poslanecké sněmovny vedených předsedou Petrem Kořenkem a předsedkyní Ivanou Dobešovou se ve čtvrtek 4. září 2014 sešli na své 3. společné schůzi v prostorách Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) – přímo řízené organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jednání se zúčastnil náměstek ministra školství Jaroslav Fidrmuc. Ředitelka NIDV Helena Plitzová seznámila poslance s činností Národního institutu pro další vzdělávání po transformaci s Národním institutem dětí a mládeže, ke které došlo 1. ledna 2014.
Nově formovaná organizace poskytuje vzdělávací služby, odbornou a metodickou podporu s celorepublikovou působností nejen v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení prostřednictvím třinácti krajských pracovišť, ale realizuje i širokou škálu aktivit v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání a v systémové péči o talentované a nadané děti a mládež.
Největší zájem poslanců vzbudila problematika systémové podpory a péče o talentované děti a mládež a kariérního systému pro pedagogické pracovníky.
Ze společného jednání vyplynula potřeba dalších setkávání a spolupráce. Vlasta Kohoutová, NIDV
Na fotografii je kromě Mgr.Petra Kořenka náměstek ministra školství Mgr.Jaroslav Fidrmuc. Mgr.Petr Kořenek poslanec parlamentu ČR, předseda Podvýboru pro předškolní a základní školství, čestný předseda AVŠZ bojuje za zájmové vzdělávání opravdu všude a zdůrazňuje, že je to jeho srdeční záležitost.  Jana Deduchová - předseda AVŠZ 
.............................................................................................................................................................

Inspirace pro školská zařízení zájmového vzdělávání 2014

Pražský hotel Pramen patřil 6. a 7. června vychovatelkám školních klubů a družin z celé republiky.

Krásný výhled z 13. patra konferenčního sálu hotelu SOU gastronomie a podnikání Pramen se stal příjemnou kulisou celostátního semináře pedagogických pracovníků školních družin a školních klubů, který se pod názvem „Inspirace pro školská zařízení zájmového vzdělávání 2014“ uskutečnil ve dnech 6. a 7. června v Praze na Černém Mostě, poprvé od transformace NIDM pod hlavičkou Národního institutu pro další vzdělávání.
Ve školních družinách pracují téměř výlučně ženy a při společném zahájení se jich sešla víc než stovka. Účastnice z celé republiky přivítali ti, kteří mají k problematice školních družin a školních klubů blízko a mnohdy je to pro ně nejen profesní, ale zároveň srdeční záležitost: ředitelka NIDV Mgr. et Mgr. Helena Plitzová, předseda Asociace vychovatelů školských zařízení a poslanec Parlamentu ČR Mgr. Petr Kořenek, zástupkyně odboru pro mládež MŠMT Mgr. Ing. Andrea Šimáková, náměstkyně NIDV a projektová manažerka Mgr. Irena Hošková, ředitelka SOU Ing, Zdeňka Matoušová, Mgr. Naďa Eretová, šéfredaktorka měsíčníku Řízení školy, a hlavní organizátorka setkání Jitka Rydvalová z NIDV.
Po oficiálním zahájení následovala první přednáška věnovaná otázkám nového Občanského zákoníku a legislativě vůbec ve vztahu právě ke školním družinám a školním klubům, kterou si pro celé plénum připravil RNDr. Milan Macek. O tom, že jde o téma velmi potřebné a stále aktuální, svědčila řada dotazů a živý zájem přítomných.  Po obědě se účastnice rozešly do jednotlivých vzdělávacích dílen:  Zdravé klima v neformálním vzdělávání, Výtvarné inspirace, Silnice za to nemůže, Dramatická výchova nás baví, Společně do přírody, Problematika zájmového vzdělávání a Zvyky a svátky v novém kabátě.  Motivací vychovatelek přitom byla především potřeba dozvědět se něco nového a posunout se dál v profesním životě. Pocity mnohých účastnic vyjádřila Barbora Šimonová z Čakovic: „Chtěla bych jít na všechny ty dílny, a nemůžu. Chtěla bych, aby tohle setkání bylo delší než ty dva dny, třeba celý týden.“
Páteční večer byl věnován především schůzi ASVŠ, na níž byla zvolena nová předsedkyně, kterou se stala Jana Deduchová ze školní družiny ZŠ v Mníšku u Liberce. Dosavadní předseda a zakládající člen asociace Petr Kořenek byl po zasloužených slovech díků jmenován čestným předsedou a zůstává i nadále nejbližším spolupracovníkem asociace. Večer pak pokračoval neformálním setkáním, kde si účastnice semináře nejen vyměňovaly zkušenosti, ale měly také možnost navázat nová přátelství. Workshopy probíhaly i v sobotu dopoledne. Podle ohlasů jednotlivých účastnic bylo očekávání, se kterým na celostátní seminář přijížděly, bohatě naplněno.
Svatava Šimková, NIDV
.............................................................................................................................................................
Tisková zpráva
V pátek dne 19. 10. 2012 se setkali na neformálním jednání i zástupci Asociace vychovatelů školských zařízení, o.s.  Cílem setkání bylo pojmenování nejpalčivějších problémů vychovatelů školních družina a školních klubů, kteří se v době nedostatku financí jako první dostávají do nelehké situace. Účast na tomto setkání byla o mnoho nižší než v minulých letech a to z důvodu nedostatku financí na školách. Právě zájmové vzdělávání ve školních družinách a školních klubech je oblastí, kde se začíná šetřit. Vychovatelé jsou přeřazováni do nižších platových tříd a v mnoha případech se stávající pracovní náplní. Jsou po nich vyžadovány činnosti, které nesouvisí s jejich náplní práce. Právě v této době je nezbytné  účastnit se jednání v pracovních skupinách připravujících reformu financování regionálního školství. Velmi rádi bychom upozornili, že nedostatek finančních prostředků vede k nemožnosti dalšího vzdělávání vychovatelů a v konečném důsledku může vést i k likvidaci školních družina a školních klubů, což by přineslo nevratné škody. S potěšením je nutno konstatovat, že ministr školství prostřednictvím dopisu svého náměstka tuto spolupráci nabídl. Asociace se účastní mnoha klíčových jednání v přípravě dokumentů pro další rozvoj práce s dětmi a mládeží. Účastníci se shodli na základních úkolech, kterými je financování zájmového vzdělávání a budování organizace hájící zájmy zájmového vzdělávání v odborné diskusi.

.............................................................................................................................................................

Za pramenem poznání na Celostátní seminář pedagogických pracovníků

Nejen dobré jídlo a pití, ale také nové zážitky, veselá nálada a vzájemné sdílení názorů jdoucích napříč zájmovým a neformálním vzděláváním se podávaly od pátku 19. 10. do soboty 20. 10. 2012 v prostorách Středního odborného učiliště gastronomie a podnikání v pražském Hloubětíně, kam se ředitelé a pracovníci středisek volného času spolu s vychovatelkami školních družin a školních klubů sjeli ze všech koutů České republiky za „pramenem poznání“. Nevěříte?

Přijdou lepší časy

Smích, nadšené pozdravy a přátelská objetí na uvítanou brzy prolomily všudypřítomné ranní ticho a budovou bývalého obchodního podniku s příznačným názvem „Pramen“ začal proudit život. Během chvilky tu vznikla uvolněná, neformální atmosféra plná humoru a dobré mysli. Vytvořilo ji na 136 pedagogů pracujících v zájmovém vzdělávání, takže se ani není možné divit, že veškeré formality dnes musely zůstat stranou. Dobrá nálada je všechny odplavila.

Stejně uvolněně působilo i slavnostní zahájení.  To proběhlo mimo jiné za účasti pana MICHALA URBANA, ředitele Odboru pro mládež MŠMT, a paní ANDREY ŠIMÁKOVÉ, která má v rámci činnosti tohoto úřadu na starost právě zájmové vzdělávání. V proslovu, v němž pan Urban přítomné pedagogické pracovníky srdečně přivítal, zazněly informace nejen o těch aktivitách, jaké jeho úřad ve spolupráci s Národním institutem dětí a mládeže (NIDM) pro oblast zájmového vzdělávání podniká, ale také o těch, které chystá. Tím bylo zčásti otevřeno i diskutované téma budoucnosti této ohrožené sféry vzdělávání, ale o tom až za chvíli.

Slova se poté ujala vedoucí Oddělení neformálního vzdělávání NIDM, paní VLADISLAVA LUKEŠOVÁ, která účastníkům semináře předala vřelý pozdrav také od ředitele NIDM, pana JIŘÍHO BAUMRUKA, jenž se kvůli naléhavým povinnostem bohužel nemohl dostavit. Svůj zájem dále vyjádřil i předseda Sdružení pracovníků DDM v ČR, pan LIBOR BEZDĚK, na jehož výrazy podpory a uznání, adresované přítomným pedagogům, navázal předseda Asociace vychovatelů školských zařízení, o. s., pan PETR KOŘENEK, výzvou: „Nedopusťte omezení či dokonce likvidaci zájmového vzdělávání a odchod lidí, kteří v něm pracují.“ Chtěl tak apelovat na všechny ty, jež naše školství ovlivňují a mohou ho tedy i v těžkých dobách „postavit na nohy“.

To, že českému školství a zájmovému vzdělávání obzvlášť současné období příliš nepřeje, není žádným tajemstvím. Osobně se však divím, s jakou vitalitou dokáží vychovatelé a pedagogové volného času tomuto stavu čelit. Jejich optimismus je snad opravdu neutuchající a během vzdělávacích dílen, které po zahájení semináře následovaly, o něm nejedenkrát přesvědčili nejen mě, ale i sebe.

Netradiční spojení tradic

Koncept přibližně 20 vzdělávacích aktivit byl zajímavý především svou dvojakostí. Některé
z nich byly zaměřeny více na manažerské dovednosti a metodiku, jiné šly spíše po linii pracovních workshopů, jež svým účastníkům přinášejí hlavně praktické, řekněme „rukodělné“, dovednosti. Obojí druh činností byl ale vystavěn tak, aby absolventům přinesl takové kompetence, které budou moci využít ve své přímé pedagogické praxi. A opravdu!

Podtitul letošního semináře totiž zněl „PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE - TRENDOVÉ AKTIVITY V ZÁJMOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ“, což již samo o sobě napovídá, že zde nešlo o prosté vstřebávání teoretických informací, nýbrž o poznávání pramenící z přímé zkušenosti. Na tom se jistě shodly i organizátorky akce, kterými nebyl nikdo jiný, než zaměstnankyně NIDM v čele s Martinou Strašákovou a Jitkou Rydvalovou z Oddělení neformálního vzdělávání (jež byly technicky i jinak podporovány zástupci Oddělení komunikace a IT, vedenými po dobu příprav akce Petrem Spurným).

Jejich předsevzetím bylo navázat na dlouholetou tradici podobných setkání, jaká dříve probíhala odděleně (tedy zvlášť pro ředitele středisek volného času (SVČ) a zvlášť pro vychovatele ŠD a ŠK). Podle mého však dokázaly mnohem víc: Nejenže obě větvě citlivě „naroubovaly“, ale obohatily je také o další plody, které nově načerpaná inspirace z praktických ukázek výuky jistě přinese.

Tyto praktické ukázky, neboli „příklady dobré praxe“, byly zaměřeny právě na trendové aktivity, jež jsou široce vyhledávány dnešními dětmi a mladými lidmi. Za všechny jmenujme alespoň parkour, což je vlastně „umění přemisťování“ za efektivního využití vlastního těla (které je třeba odlišovat od parkurového skákání v sedle), dále irské tance anebo oblíbené „hraní na hrdiny“, skrývající se za anglickou zkratkou L.A.R.P. Lepší spojení tradice s inovací a aktuálními trendy v oblasti zájmového vzdělávání si ani neumím představit. Ale nechme o tom promluvit odborníka.

Umění sdílet

Večer, po slavnostním ocenění vybraných vychovatelek a pedagogů volného času, se mi k organizaci akce vyjádřil sám ředitel Odboru pro mládež, pan Michal Urban, který spojení obou tradic celostátních seminářů označil za krok správným směrem. „Utvořilo se tak kreativní pracovní prostředí, v němž bylo mnoho příležitostí naučit se něco nového a sdílet mezi sebou vzájemně názory a dobré i špatné zkušenosti,“ upřesnil v rozhovoru, jehož úplný přepis si brzy budete moct přečíst na stránkách webu NIDM. Celou rozmluvu pak zakončil velkým poděkováním směřujícím na adresu pořadatelů.

A já se zmínil také o oceněních? Ale ovšem! Celkem čtrnácti pedagogům zájmového vzdělávání bylo předáno poděkování za jejich vynikající, obětavou práci s dětmi a mládeží a za mnoholetou spolupráci s NIDM. Důležité však není být oceněn, ale zúčastnit se! A každý, kdo si prošel oběma dny Celostátního semináře, byl vlastně vítězem. Během nich totiž mohl jen získat.

Zpráva převzata ze stránek www.nidm.cz

.............................................................................................................................................................